Radoslava Ivanovičová
Recepcia
Tel.: +421 33 59 87 999
r.ivanovicova@motor-car.sk
Lucia Horňáčková
Asistentka riaditeľa / Marketing
Tel.: +421335987921
l.hornackova@motor-car.sk
Radovan Uhlík
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 911
r.uhlik@motor-car.sk
Dušan Kudla
Vedúci popredajných služieb
Tel.: +421 33 59 87 912
d.kudla@motor-car.sk
Milan Vašák
Vedúci predaja náhradných dielov
Tel.: +421335987916
m.vasak@motor-car.sk
Ľubomír Ivanovič
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 911
l.ivanovic@motor-car.sk
Marcel Macháč
Predajca úžitkových vozidiel

m.machac@motor-car.sk.
Juraj Smák
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 980
j.smak@motor-car.sk
Peter Lacika
Servisný poradca
Tel.: +421 33 59 87 912
p.lacika@motor-car.sk
Martin Melišek
Servisný poradca
Tel.: +421 33 59 87 912
m.melisek@motor-car.sk
Marek Vaško
Garančný technik
Tel.: +421 33 59 87 912
m.vasko@motor-car.sk
Vladimír Šišolák
Príjmací technik / Poistné udalosti
Tel.: +421 33 59 87 954
v.sisolak@motor-car.sk
Tomáš Škrabák
Príjmací technik / Poistné udalosti
Tel.: +421 33 59 87 954
t.skrabak@motor-car.sk
Rudolf Španko
Servisný poradca nákladných vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 963
r.spanko@motor-car.sk
Luboš Strečanský
Predajca náhradných dielov
Tel.: +421 33 59 87 916
l.strecansky@motor-car.sk
Juraj Lackovič
Predajca náhradných dielov nákladných vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 963
j.lackovic@motor-car.sk
Tomáš Lipka
Predajca náhradných dielov nákladných vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 962
t.lipka@motor-car.sk
Martin Račák
Predajca náhradných dielov nákladných vozidiel
Tel.: +421 33 59 87 962
m.racak@motor-car.sk